authors

(en) Zuzana Husárová (1983) is a postdoc scholar and author in the field of electronic literature, teaching at Comenius University (SR) and Masaryk University (CZ), an ex-Fulbright scholar at MIT, USA (2011). She is the author of experimental literature across various media and with Ľubomír Panák has created interactive literary pieces (Enter: in’ Wodies, I: *ttter, BA-Tale, Obvia Gaude). She is the author with Amalia Roxana Filip of transmedia projects liminal and lucent (visual poetry books and other media). She collaborates with four artists on a multimedia performance Phenomena Research (dance, music, live visuals, digital poetry, poetry). She co-edited with Bogumiła Suwara a publication on electronic literature research V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre (In Central European Network: Not Only About Electronic Literature). http://zuz.husarova.net

(en)Amalia Roxana Filip plays mostly with live visuals, graphics and sound. She has been a member of various cultural initiatives, she participated as visual artist in festivals and exhibitions, she coordinated a children’s project and played as a dj. Currently she is coordinator of the a.live festival of live visuals, graphic designer for the literary magazine Kloaka, curator of 3++ party lab series and a co-author of projects such as the new media performance Skúmanie javov (Examining Phenomena) and the transmedial project liminal together with Zuzana Husárová.She recently started playing in the project Melting, an exploration of sound and emotions. http://restlessnest.org

(sk)Zuzana Husárová (1983) je teoretička a autorka pôsobiaca v oblasti elektronickej literatúry, učí na PdF UK v Bratislave a na MU v Brne, je Fulbright štipendistkou na MIT, USA (2011). Je autorkou experimentálnej literatúry s využitím rôznych médií a s Ľubomírom Panákom vytvorila niekoľko interaktívnych literárnych diel (Enter: in’ Wodies, I: *ttter, BA-Tale, Obvia Gaude). S Amaliou Roxanou Filip spolupracuje na transmediálnych projektoch liminal a lucent (knihy vizuálnej poézie a iné médiá). Je jednou z autorov multimediálneho predstavenia Skúmanie javov (tanec, hudba, živé vizuály, digitálna poézia, poézia). Spolu s Bogumiłou Suwarou editovala teoretickú knihu V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. http://zuz.husarova.net

(sk)Amalia Roxana Filip sa venuje najmä živým vizuálom, grafike a zvukom. Pôsobí ako členka viacerých kultúrnych iniciatív, ako vizuálna umelkyňa sa aktívne zúčastnila mnohých festivalov a výstav, je koordinátorkou projektu pre deti a hráva v zvukovom projekte Melting. Je organizátorkou festivalu živých vizuálov a.live, grafickou dizajnérkou literárneho časopisu Kloaka, kurátorkou pravidelnej akcie 3++ a jednou z autorov novomediálneho predstavenia Skúmanie javov a transmediálneho projektu liminal.http://restlessnest.org