~ sound poetry

(en) The soundpoems, consisting only of mixes of the articulated referenced letters, bear the same titles as poems in part Afternoon.

(sk) Zvukové básne, pozostávajúce iba z mixov vyslovených písmen, majú rovnaké názvy ako básne v časti Popoludnie.

NE-NA

Listen to NE-NA

PO
Listen to PO

PRE
Listen to PRE

HL
Listen to HL

TA
Listen to TA

TI
Listen to TI