* book

lucent. Zuzana Husárová. Bratislava: Drewo a srd, 2013. ISBN 978-80-89550-11-1

(en) This book of visual poetry refers to five different aspects of space: sonicality, visuality, fullness, size, diversity. The book is in black and white, with different degrees of grey, with layers of light and darkness communicating together to bring about the feelings of gravity and its disappearance. The poems in visual landscapes remind the readers of several spatial characteristics that often reach beyond 3D space.

(sk) Kniha vizuálnej poézie referuje na päť rozličných aspektov priestoru: zvukovosť, vizuálnosť, plnosť, veľkosť, rôznorodosť. Kniha je v čiernobielom prevedení, s rôznymi odtieňmi šedej, s plochami svetla a tmy, ktoré spolu komunikujú, aby sprostredkovali pocity tiaže a jej miznutia. Básne vo vizuálnych krajinách čitateľom pripomínajú niektoré priestorové charakteristiky, ktoré často presahujú trojdimenzionálny priestor.


* Realizované s finančnou podporou Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky a Grantu pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK 106/2013.