* sound poetry

(en) The sound poems consist of the articulated syllables and words from the book lucent. The prerecorded sounds were manipulated by hands and fingers gestures in the space via Leap Motion Sensor and Usine software. The other layer consists of using sound effects with realtime spoken word.

(sk) Zvukové básne pozostávajúce z vyslovených hlások a slov z knihy lucent. Vopred nahrané zvuky boli manipulované pohybom rúk a prstov v priestore pomocou senzoru Leap Motion a softvéru Usine. Ďalšia vrstva pozostáva z využívania zvukových efektov spolu so živým hovoreným slovom.

zvk

Listen to 1

tkt
Listen to 1

bztb
Listen to 1

expire
Listen to 1

telá
Listen to 1