lucent

(en)Term “lucent”
1. Giving off light; luminous.
2. Translucent; clear.
[Latin lūcēns, present participle of lūcēre, to shine; see leuk- in Indo-European roots.]
(From FreeDictionary)

(sk)Termín „lucent“
1. Emitovať svetlo; svietiaci.
2. Priesvitný; jasný.
[Z latinského lūcēns, prítomného príčastia slovesa lūcēre, znamenajúceho sloveso svietiť; pozri
leuk- v indo-európskych slovách]
(Podľa FreeDictionary)