intro

liminal is a transmedia project of Zuzana Husárová and Amalia Roxana Filip that covers a book of visual poems and digital media on the website. The project refers to travelling through time, space, states, between five parts of a day, to the perception of their specific poetics transmitted textually, visually, with spoken word and sound.

***

liminal je transmediálny projekt Zuzany Husárovej a Amalie Roxany Filip, ktorý prepája knihu vizuálnej poézie s digitálnymi médiami na webstránke. Projekt rozpráva o cestovaní cez čas, priestor, stavy, medzi piatimi časťami dňa, o percepcii ich špecifických poetík prenášaných textom, vizuálom, hovoreným slovom a zvukom.Comments are closed.